Opublikowano 2020-01-17 14:53:14

Złotów. Wielkopolskie Zdroje zakwalifikowano do II etapu konkursu Programu Rozwój Lokalny!

Złotów. Wielkopolskie Zdroje zakwalifikowano do II etapu konkursu Programu Rozwój Lokalny! - zdjęcie

W lipcu ubiegłego roku Gmina Miasto Złotów złożyła aplikację do Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekty mogły składać miasta średnie z całego kraju (wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). W wyniku dokonanej oceny spośród 213 złożonych projektów wybrano 54, które zakwalifikowano do II etapu konkursu. Projekt pn. „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”, został sklasyfikowany na 30 pozycji, co uznać należy za pośrednie potwierdzenie trafności wyboru kierunku rozwoju miasta. Wszystkie miasta zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu otrzymają bonus -grant na działania z zakresu dostępności do 100 000 PLN.

W roku 2020 rozpoczną się intensywne prace nad dokumentacją projektową, przy kompleksowym wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Opracowany w ich wyniku Program Rozwoju Lokalnego zostanie poddany ocenie ekspertów, i będzie miał szanse na otrzymanie dofinansowania w wysokości od 3 do 10 mln euro. W pierwszej połowie roku zaprosimy mieszkańców do planowania i realizacji poszczególnych działań projektowych. Już teraz zapraszamy do udziału w spotkaniach, o których organizacji będziemy na bieżąco informować.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner