Opublikowano 2020-07-22 12:49:37

Nabór wniosków wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Nabór wniosków wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”. - zdjęcie

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania z programu "Moja woda"

Program priorytetowy „Moja woda” ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji wody na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Głównym założeniem jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
a)przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
b)instalacja rozsączająca,
c)zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny: zbiornik retencyjny nadziemny otwarty lub zamknięty od 2m3 pojemności, zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
d)elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner