Opublikowano 2019-12-02 13:04:17

ZGK: trwają konsultacje w zakresie zmiany Regulaminu

ZGK: trwają konsultacje w zakresie zmiany Regulaminu - zdjęcie

Biuro Związku Gmin Krajny zawiadamia, że rozpoczęto prace nad zmianą Regulaminu utrzymania czystości  i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na naszym terenie oraz uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów  komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny. Ich celem jest dostosowanie zapisów tych dokumentów do wymogów zmienionej z dniem 6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z tym zapraszamy Państwa do czynnego udziału w procesie konsultowania treści w/w aktów poprzez wskazywanie propozycji zmian istniejących zapisów bądź proponowania nowych, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w tych dokumentach.

Propozycje prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zgk.zlotów.pl, bądź w formie pisemnej: w siedzibie Biura Związku lub przesłane na adres: ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów.
Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli na sprawne rozwianie wątpliwości w przypadku, gdyby potrzebne było uszczegółowienie Państwa wniosków.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 15 grudnia 2019 r.

Należy mieć jednak na uwadze iż odstępstwa od bieżących zapisów mogą powodować wzrost opłaty.

Aktualny regulamin dostępny jest pod adresem:

http://zgkrajny.poznan.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=278820,

natomiast uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów  komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny:

http://zgkrajny.poznan.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=229386.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner