Opublikowano 2020-05-21 14:14:05

Nowe mieszkania TBS!

Nowe mieszkania TBS!  - zdjęcie

W dniu 11 maja 2020 Gmina Miasto Złotów podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, w ramach planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotowie przy ul. Sienkiewicza 2, realizowanej przez Złotowskiej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Finansowe wsparcie wyniesie maksymalnie 583 320,87 zł.

Odnosząc się do powyższej informacji w dniu 21.05.2020 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego doszło do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasto Złotów, a ZTBS, która dotyczy finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych, w ramach planowanej do realizacji inwestycji.

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa w ramach Funduszu Dopłat jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i  pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej,  służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Dzięki uzyskanej dotacji powstaną nowe lokale mieszkalne w budynku przy ul. Sienkiewicza 2, które będą przeznaczone na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób (rodzin) zamieszkujących na terenie Miasta Złotowa.

W tym miesiącu rozpoczną się pracę rozbiórkowe budynku przy ul. Sienkiewicza 2, a zakończenie prac planowane jest na lipiec 2021 roku.

W niedługim czasie zostanie ogłoszony nabór na przyszłych najemców lokali– wszelkie informacje pojawią się na stronie!

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner