Opublikowano 2021-02-18 14:31:17

Światowy DZIEŃ KOTA!

Światowy DZIEŃ KOTA! - zdjęcie

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kota.

Ma on na celu podkreślenie znaczenia tych zwierząt w życiu człowieka oraz o zwrócenie uwagi na konieczność niesienia pomocy wolno żyjącym i bezdomnym kotom. Każdego roku realizowany jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu miasta Złotowa.

W celu kontroli kotów wolno żyjących, bytujących w piwnicach budynków mieszkalnych Urząd Miejski w Złotowie finansuje zabiegi kastracji lub sterylizacji tych zwierząt znajdujących się pod opieką społecznych opiekunów oraz zapewnia karmę w okresie jesienno-zimowym.

W ramach realizowanego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020 „Zdrowe 4 łapy”, 168 kotów wolno bytujących zostało objętych leczeniem, sterylizacją lub kastracją. Dodatkowo zakupiony został sprzęt ułatwiający opiekunom kotów ich wyłapywanie w celu leczenia itp.

W roku 2018 i 2020 z B.O. zostały także zakupione domki dla kotów(łącznie 42 domki), które są rozmieszczone na terenie miasta w miejscach bytowania kotów.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner