Opublikowano 2019-02-20 08:28:24

Straż Miejska w Złotowie przypomina:

Kliknij, aby powiększyć plakat

Czy prawdą jest, że nawet jeśli zgłosimy zamiar spalenia odpadów roślinnych
(gałęzi, liści) to można nadal otrzymać mandat?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się
przetwarzania odpadów ( w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.

W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155
termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią
odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone,
liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem
w wysokości do 500 zł.

Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska
na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu Cywilnego, nakazujący
powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości
stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego
paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie
w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym
w wysokości do 500 zł.

Nie wolno spalać liści również w rodzinnych ogródkach działkowych.
Zakaz spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych znajdziemy w
regulaminie uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

Co można zrobić z odpadami zielonymi? Bądź ekologiczny!

Suche liście można wykorzystać do okrywania roślin.
Suche i zdrowe liście można wykorzystać do osłonięcia roślin przed mrozem. Liśćmi
okrywa się byliny wrażliwe na niską temperaturę oraz byliny, które były posadzone jesienią.
Robi się to dopiero po pierwszych przymrozkach.

Okrywanie roślin cebulowych wrażliwych na mróz wykonuje się, gdy ziemia będzie już
lekko zmrożona. Jeśli okrycie z suchych liści rozłożymy zbyt wcześnie, stworzymy dobrą
kryjówkę dla gryzoni, które chętnie zjadają cebule roślin ozdobnych. Miejsca sadzenia cebul
przykrywamy 2-3 centymetrową warstwą liści.

Suche liście przydadzą się również do ściółkowania (warstwa ściółki powinna mieć 5 cm
grubości) powierzchni wokół pni zimozielonych krzewów liściastych i iglastych.

Suche liście na kompost
Liście, które wykorzystywane były do okrywania roślin na zimę, można wiosną zebrać i
przenieść na kompost, łącząc z innymi składnikami lub składując w oddzielnym kompostowniku.
Suche liście zawierają mało azotu, należy więc dodać do nich saletry amonowej albo nawozu
kurzego.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner