Opublikowano 2018-09-24 13:38:39

Sprzątanie Świata w Złotowie

Kliknij, aby powiększyć plakat

W dniu 21 września 2018 r. na terenie miasta Złotowa odbyła się jak co roku akcja Sprzątanie Świata. Tegoroczne hasło: „AKCJA -SEGREGACJA! 2 x WIĘCEJ, 2 x CZYŚCIEJ”.

            Cel akcji: wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Pokazanie, że wielu z nas segreguje odpady i robi to właściwie.

            W akcji udział wzięli uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych jak również przedszkolaki naszego miasta wraz z opiekunami tj. SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, PP nr 1,
PP nr 2 i PP nr 4, łącznie 590 osób.

            Tegoroczna akcja swoim zasięgiem objęła następujące tereny położone na terenie miasta:

·      teren Promenady od strony Blękwitu (rozdzielnia napowietrzna) do mostku nad rzeką Głomią przy jej wylocie z Jeziora  Miejskiego

·      Park Europejski

·      J. Proboszczowskie

·      J. Baba

·      Góra Żydowska

·      teren zielony (tzw. park) przy ul. Hubego

·      ul. Wodociągowa, Ogrodowa, Głębinowa aż do kanału Śmiardowskiego

·      J. Burmistrzowskie

·      Park Miejski

·      Park Mickiewicza

·      Góra Wilhelma i przyległe garaże.  

            Ponadto tego dnia rozbudowano także Fabrykę Czystego Powietrza o kolejne 150 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna. Sadzenie odbyło się na ulicach: Ogrodowej – 103 szt.
i Rogatki – 47 szt. przy udziale uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. plut. Michała Robaka
– za co bardzo dziękujemy:)

            W tym dniu zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszył się Złotowski Rowerowy Patrol Wodny, przy pomocy którego można było posprzątać jezioro Miejskie. Dodatkową atrakcją była możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz uzyskania dodatkowych informacji dotyczących „naszych” odpadów dzięki współpracy ze Związkiem Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.

            Urząd Miejski zaopatrzył szkoły w plakaty reklamujące akcję, rękawice foliowe oraz wafle. Natomiast worki foliowe na odpady zmieszane i segregowane (szkło, bio, papier i plastik) oraz wiedzę praktyczną dotyczącą segregacji odpadów zapewnił Związek Gmin Krajny z siedzibą
w Złotowie.

            Uczestnicy znajdowali różne rodzaje odpadów począwszy od szklanych butelek, metalowych puszek po kanapę, wózek dziecięcy, ramy okienne, klapę od toalety, wiadra,
opony:(  Wstydźcie się dorośli !!!

W drodze powrotnej na Półwyspie Rybackim uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę
z zakresu selektywnej zbiórki. Panie ze Związku Gmin Krajny przygotowały różne quizy
z  nagrodami.
             W porównaniu z ubiegłorocznymi efektami kampanii można postawić tezę, że ekologiczna świadomość mieszkańców Złotowa rośnie, ale jeszcze cały czas jest potrzeba jej podnoszenia.

           

           

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner