Opublikowano 2021-04-15 13:20:38

"Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze"

W ramach realizacji programu „Polska Strefa Inwestycji” Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Słupskim Inkubatorem Technologicznym, zaprasza przedsiębiorców do udziału w cyklu webinariów „Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze”.

Tematem przewodnim bedzie: „Inwestujesz tam, gdzie chcesz – kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców". Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną spotkania odbędą się w sieci Internet.

Odwiedzimy "wirtualnie" wszystkie gminy z powiatów będących w zasięgu Słupskiej SSE.


W programie spotkań zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Polska Strefa Inwestycji
    Dla przedsiebiorców planujących nową inwestycję, bądź planujących rozbudować swoje zakłady, z sektora przemysłowego lub nowoczesnych usług biznesowych. Główną zachętą w ramach tego programu są ulgi w podatku dochodowym. Zachęty podatkowe dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą (również na działkach prywatnych). Podczas spotkań omówione zostaną kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać ulgi w zasiegu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu
    Dla wszystkich firm, które chcą poznać nowe trendy technologiczne na usprawnienie i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również specjalistyczne usługi doradcze oferowane przez Słupski Inkubator Technologiczny. Przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie usług pomiarów i skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania i druku 3D oraz pomiarów termowizyjnych z ziemi i powietrza. W głównej mierze usługi te mogą usprawnić kontrolę jakości w przemyśle i zoptymalizować procesy produkcyjne.
  • Inne instrumenty wsparcia do rozwoju biznesu
    Partnerzy merytoryczni przedstawią szeroki wachlarz usług i produktów, ukierunkowanych na wsparcie w rozwoju przedsiębiorców w różnych obszarach.

Każde spotkanie dedykowane jest zarówno dla przedsiębiorców lokalnych, jak i inwestorów zewnętrznych, poszukujących optymalnego miejsca do realizacji inwestycji oraz poszukujących możliwości wsparcia w rozwoju swojej działalności.

Spotkanie dedykowane dla powiatu złotowskiego zaplanowane jest online w dniu 12 maja 2021 r. o godzinie 12:00.

ORGANIZATOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

KONTAKT: Tel. 59 840 11 73, e-mail: promocja@parr.slupsk.pl


PARTONAT: Jednostki Samorządu Terytorialnego z obszaru będącego we właściwości Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.


PARTNERZY MERYTORYCZNI:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego (CIG, one stop shop)

Więcej: www.sse.slupsk.pl

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner