Opublikowano 2018-11-30 13:48:40

Przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego strażakom OSP w Złotowie

Przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego strażakom OSP w Złotowie - zdjęcie

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Złotowie nastąpiło przekazanie strażakom OSP w Złotowie sprzętu ratownictwa technicznego, na zakup którego Urząd Miejski w Złotwie pozyskał dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 10 400 tys zł.

Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit osobiście przekazał sprzęt na ręce Prezesa Zarządu OSP w Złotowie Pana Janusza Winnickiego w obecności Kierownika Sekcji Pana Kazimierza Wiebskowskiego.

Poprawa wyposażenia miejskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie w sprzęt ratownictwa technicznego będzie miała znaczący wpływ na wzmocnienie działań ratowniczych na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska. Głównym celem zakupu sprzętu ratownictwa technicznego jest zdecydowana i mierzalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Złotowa jak i wszystkich poszkodowanych w jego okolicach oraz działanie na rzecz jeszcze lepszej ochrony i zabezpieczenia naszego miasta. Zakup profesjonalnego sprzętu pozwoli strażakom niosącym ochotniczo pomoc, na umiejętne i sprawne przeprowadzenie akcji.

Strażacy OSP W Złotowie zostali wyposażeni w następujący sprzęt:

1) detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL);

2) przenośny zestaw oświetleniowy – Maszt oświetleniowy;

3) sprzęt oznakowania terenu akcji – zestaw walizkowy do oznakowania miejsc wypadków.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner