Opublikowano 2018-12-18 15:28:19

Przekazanie budynków mieszlanych ZTBS

Kliknij, aby powiększyć plakat

19 września 2017 r. przy ul. Kocika został przekazany teren pod budowę, która została zrealizowana przed planowanym terminem końcowym. Inwestycja obejmowała budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w każdym po 6 mieszkań i 6 pomieszczeń przynależnych. Mieszkania mają powierzchnię od  52 do 64 m kw, łączna powierzchnia mieszkań to 1044 m kw.  Oddanych zostało do użytku 18 garaży. Budynki zasilone są w gaz, którym będą ogrzewane mieszkania. Łączny koszt inwestycji to 4,4 mln zł, z czego kredyt preferencyjny z rządowego programu wspierania budownictwa mieszkalnego wyniósł 2,25 mln zł. Część inwestycji obejmującej budowę garaży Spółka ZTBS zrealizowała ze środków własnych. Termin realizacji inwestycji zaplanowany był na koniec grudnia, część lokatorów spędzi już święta w nowych mieszkaniach.

Nasuwa się pytanie o następne zamierzenia inwestycyjne w Złotowie.

Równolegle do realizowanej inwestycji przy ul. Kocika, 17 października br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wniesienie nieruchomości zlokalizowanej w Złotowie przy ul. Szpitalnej / ul. Sienkiewicza. 23 października br. Burmistrz reprezentujący Gminę Miasto Złotów przeniósł prawo własności ww. nieruchomości na Spółkę. Jeszcze w październiku Zarząd przeprowadził konkurs,  w wyniku którego wyłoniono firmę, która zaprojektuje budynek. Według wstępnej koncepcji powstanie budynek wielorodzinny składający się z 15 mieszkań oraz pomieszczenia garażowo- gospodarczego. Do końca marca 2019 r. Spółka będzie aplikować do BGK o udzielenie kredytu na realizację budowy. Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z założeniami to w połowie 2019 r. odbędzie się nabór partycypantów; we wstępnym naborze w październiku 2018 r. wpłynęło 26 wniosków, co pokazuje skalę zainteresowania budownictwem społecznym.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner