Opublikowano 2023-03-23 08:45:54

Prawie pół miliona więcej dla Organizacji Pozarządowych w 2023 roku!

Prawie pół miliona więcej dla Organizacji Pozarządowych w 2023 roku! - zdjęcie

14 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Złotowie uchwaliła budżet na 2023 rok, co pozwoliło na ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

- Na co dzień obserwuje jak ogromne serca mają złotowianie, ale przede wszystkim jak wiele mają ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wpisują się w wizje rozwoju miasta Złotowa Wielkopolskich Zdrojów – mówi Adam Pulit Burmistrz Złotowa – Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także wyrażając wsparcie dla wszystkich lokalnych działaczy zwiększyłem pulę finansową, która zostanie w 2023 roku przeznaczona na pożytek publiczny do kwoty 2 135 000,00 złotych – dodaje.

Dla przypomnienia kwoty w latach ubiegłych wyglądały następująco:

  • 2019 r. - 1 285 000,00 zł
  • 2020 r. - 1 445 000,00 zł
  • 2021 r. - 1 595 000,00 zł
  • 2022 r. - 1 662 000,00 zł
  • 2023 r. - 2 135 000,00 zł

-Jestem pełen podziwu dla lokalnych sportowców, którzy z takim zapałem kształtują następne pokolenia młodych złotowian i zaszczepiają w nich miłość do sportu. Zdaję sobie sprawę, że koszty rosną i wymagania są coraz wyższe, dlatego na sport jest przeznaczone najwięcej środków. W porównaniu do zeszłego roku kwota wzrosła do 450 000,00 złotych! – mówi Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit – Mam nadzieję, że dodatkowe środki umożliwią rozwój młodych talentów w różnych dziedzinach, zaszczepią miłość do naszej małej ojczyzny i sprawią, że Złotów będzie miastem przyjaznym do życia, nauki i pracy – podsumowuje Burmistrz.  

Do tej pory zostały ogłoszone konkursy na

  • promocję i ochronę zdrowia  (45 000,00 zł)
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (590 000,00 zł)
  • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (160 000,00 zł)
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ( 170 000,00 zł)
  • wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów (450 000,00 zł)

Niecierpliwie czekamy na oferty!

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner