Opublikowano 2022-07-19 08:06:34

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021- 2025 - edycja 2021

 

 

Nazwa Programu: PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+”  NA LATA 2021- 2025

Nazwa Projektu: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Edycja: 2021

           

DOFINANSOWANIE  85 440,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ   344 000,00 zł

Krótki opis Projektu

Głównym celem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie jest zapewnienie wsparcia dla złotowskich seniorów (20 osób powyżej 60 roku życia, w szczególności nieaktywnych zawodowo lub/i samotnych) poprzez:

  • 8 godzinną opiekę od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w towarzystwie rówieśników i wykwalifikowanej kadry,
  • pomoc psychologiczną,
  • terapię zajęciową (arteterapię, hortikuloterapię, socjoterapię, ergoterapię), treningi umiejętności społecznych i pamięci,
  • zajęcia ruchowe, gimnastyczne i rehabilitacyjne,
  • zajęcia kulturalne (muzykoterapię), towarzyskie, plastyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi i młodzieżą,
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
  • możliwość korzystania z codziennej prasy, komputera, Internetu,
  • wyżywienie w formie drugiego śniadania, obiadów oraz napojów.
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner