Opublikowano 2022-09-07 10:34:43

Konsultacje Rynkowe "Budowa krytych kortów tenisowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Konsultacje Rynkowe

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Złotów zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych dla Przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa krytych kortów tenisowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą ".

Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia, w tym jego zakresu, źródeł i warunków finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Prosimy o lekturę Memorandum Informacyjnego oraz zapraszamy na spotkanie celem omówienia całego Przedsięwzięcia w szczególności zagadnień ujętych w przesłanej ankiecie.

Wobec tego prosimy o informację do 16 września 2022 r. czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w takim spotkaniu.

Dokumentacja w sprawie postępowania znajduje się pod linkiem: http://bip.zlotow.pl/?a=12100

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział w niniejszych konsultacjach.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
Fundusze Norweskie