Opublikowano 2018-05-21 13:26:07

Konferencja Burmistrza Miasta Złotowa

Konferencja Burmistrza Miasta Złotowa - zdjęcie

Dnia 16 maja 2018r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja Burmistrza Miasta Złotowa, w której wzięli udział Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa i Edyta Iwańska – Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w Złotowie oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Tematem konferencji było dofinansowanie uzyskane na realizację projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów.

Burmistrz przedstawił informację dot. projektu m.in.  całkowity koszt projektu:  36 745 411,35 zł brutto (w tym VAT 6 727 109,44 zł) oraz wartość dofinansowania: 18 380 037,84 zł. Nadmienił, iż dofinansowanie uzyskane zostało z Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach., a podpisanie umowy o dofinansowanie  nastąpiło 08 maja 2018r.

Następnie Pani Edyta Iwańska - Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w Złotowie przedstawiła etapy i cele projektu:

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

 • potrzeba zwiększenia przepustowości oczyszczalni z 29.752 RLM do 35.030 RLM;
 • zły stan techniczny i zużycia infrastruktury objawiających się: dużą awaryjnością, przestarzałymi rozwiązaniami technicznymi, emisją zapachów złowonnych, utrudnień eksploatacyjnych wynikających z przeciążenia hydraulicznego oczyszczalni podczas opadów deszczu oraz występujących w gospodarce osadowej,
 • konieczność zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 • potrzeba  adaptacji obiektu do zmian klimatu.

2. Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego i sieci kanalizacji sanitarnej

 • niedostateczny stan techniczny starej sieci kanalizacji sanitarnej: przecieki, niedrożność , konieczność budowy sieci w nowych ulicach.
 • zły stan techniczny i konieczność wymiany części sieci wodociągowej na starym mieście.

 

Pani Prezes wskazała inwestycje jakie zostaną wykonane w ramach projektu:

 • rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków,
 • budowa sieci wodo– kanalizacyjnej w rejonie ulic: Leśna, Kresowiaków, Jastrowska,
 • refinansowanie budowy drugiej nitki kolektora tłocznego między przepompownią ścieków a oczyszczalnią,
 • przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pięciu przepompowni ścieków.

Podane zostały ulice, na których znajdują się sieci wodociągowe przeznaczone do przebudowy:

Grochowskiego, Spichrzowa, Wawrzyniaka, Plac Kościuszki, Dworzaczka, Boczna, Kościelna, Al. Piasta, Chrobrego, Moniuszki, Garncarska, N. Żołnierza, Rybacka, Kopernika, Studzienna, Staszica, Półwiejska, Matejki, Towarowa, Obr. Warszawy, Targowa, Ostra, Nowy Rynek, Wojska Polskiego, Mokra, Boh. Westerplatte, Podolska, Plac Wolności, Szpitalna, Powstańców, Rogatki o łącznej długość sieci: 11305 m oraz sieci kanalizacyjne przeznaczone do przebudowy znajdujące się na ulicach: Aleja Piasta, Władysława Jagiełły, Bohaterów Westerplatte, Nieznanego Żołnierza, Powstańców o łącznej długość 2851 m.

Wskazane zostały również przepompownie ścieków do modernizacji tj.: Grudzińskich, Panny Marii, Kujańska, Jeziorna, Gorzelniana.

Burmistrz omówił korzyści wynikające z realizacji projektu tj. m.in.:

 • 18 mln zł pozyskanych ze środków zewnętrznych zasili złotowski rynek,
 • kapitał spółki miejskiej wzrośnie o 37 mln zł,
 • wzrośnie bezpieczeństwo sieci wodnej i kanalizacyjnej,
 • zwiększą się możliwości rozbudowy sieci,
 • uzyskamy efekt ekologiczny w postaci wykorzystania biogazu do eksploatacji oczyszczalni, poprawi się jakość  ścieków (szczególnie w okresie zimy),
 • spadnie awaryjność sieci i oczyszczalni, co wpłynie na obniżenie kosztów działalności spółki,
 • dzięki rozbudowie laboratorium możliwe będzie uzyskanie akredytacji i świadczenie usług na zewnątrz,
 • zmodernizowany i odnowiony zostanie kompleks wieży wodociągowej.

Pani Edyta Iwańska dodała, iż 29 maja 2018r. rozstrzygnie się przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków, a wyłonienie wykonawcy przebudowy sieci planuje się w miesiącu czerwcu br. Pani Prezes poinformowała również, że w związku z uciążliwościami związanymi z przebudową sieci wodociągowo kanalizacyjnych, mieszkańcy będą informowani o planowanym rozpoczęciu prac, długości trwania i zakończeniu za pomocą strony internetowej Spółki (www.wodociagi.zlotow.pl), strony JRP, strony miasta, mediów społecznościowych i ogłoszeń w prasie lokalnej.

Pliki do pobrania

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner