Opublikowano 2020-06-25 09:35:37

Komunikat ZGK dla mieszkańców ul. Polnej

Komunikat ZGK dla mieszkańców ul. Polnej - zdjęcie

Remont ul. Polnej w Złotowie - Co robić z odpadami komunalnymi?

W związku z trwającym remontem ul. Polnej w Złotowie operator odbierający odpady komunalne nie realizuje odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed posesji właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym mieszkańcy są proszeni o dostarczanie odpadów komunalnych, zarówno zmieszanych jak i selektywnie zebranych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w jedno ze wskazanych miejsc.  Na czas trwania remontu zostaną podstawione w wyznaczone miejsca pojemniki 1100 l na odpady zmieszane, do których należy wrzucać worki z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi).
PROSIMY O NIE PODSTAWIANIE SWOICH POJEMNIKÓW WE WSKAZANE MIEJSCA.

Odpady zebrane selektywnie prosimy również o dostarczanie w workach do wyznaczonych punktów.

 

Mapa ze wskazanymi punktami odbioru odpadów.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner