Opublikowano 2020-02-04 15:56:39

Kompetencje ICT szansą na rozwój osób 50+

Kompetencje ICT szansą na rozwój osób 50+ - zdjęcie

Project Hub Sp. z o. o w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Kompetencje ICT szansą na rozwój osób 50+”.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji cyfrowych w zakresie opartym o kompetencje cyfrowe DIGCOMP: Informacji, Komunikacji, Tworzenia treści, Bezpieczeństwa, Rozwiązywania problemów przez min. 85% z 110 osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej, które z własnej inicjatywy chcą nabyć lub podnieść kwalifikacje i umiejętności w zakresie Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK), zamieszkujących powiat złotowski w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Szkolenia komputerowe prowadzące do nabycia kwalifikacji cyfrowych zostaną przeprowadzone w grupach szkoleniowych liczących przeciętnie 11 os/grupa. Czas trwania jednego cyklu szkoleniowego obejmuje 130 h dydaktycznych zajęć. Zajęcia odbywać się będą w godzinach dostosowanych do wszystkich uczestników projektu. Ukończenie kursu potwierdzone zostanie zaświadczeniem ukończenia szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, mieszącej się przy al. Piasta 32 w Złotowie.

 

Regulamin i formularz do pobrania poniżej.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner