Opublikowano 2023-02-06 12:13:08

„Kierunek praca”

Kliknij, aby powiększyć plakat

Fundacja Ukryte Marzenia w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną MIKOMAR w związku z realizacją projektu „Kierunek praca” RPWP.07.01.02-30-0146/22 zaprasza do działań aktywizacji społeczno - zawodowej.

Grupa docelowa projektu:

60 osób w wieku od 18 do 64 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy i zamieszkujących na obszarach wiejskich z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, w tym:

·         minimum 12 osób z niepełnosprawnościami

 

Oferowane wsparcia

·         dla wszystkich: indywidualne wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, pracownik socjalny, grupowe warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, indywidualne wsparcie pośrednika pracy,

·         dla 48 osób: indywidualne wsparcie psychologiczne,

·         dla 40 osób: poradnictwo prawne, obywatelskie, finansowe, mediacyjne,

·         dla 55 osób: szkolenia zawodowe wraz ze stypendium za udział w kursie,

·         dla 40 osób: 3 – miesięczne płatne staże zawodowe (1489,00 zł),

·         dla 6 osób: wsparcia Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością.

 

Kontakt:

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt:

Fundacja Ukryte Marzenia

Telefon: 507-475-843

fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

Więcej informacji: www.ukrytemarzenia.pl

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner