Opublikowano 2022-06-09 11:17:39

Jaki klimat mamy w Złotowie?

Jaki klimat mamy w Złotowie? - zdjęcie

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz wzrost temperatury pogłębiają się w ostatnich latach.

Zjawiska takie jak podtopienia budynków w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, występowanie fal upałów, suszy czy silnego wiatru są coraz bardziej powszechne, mogą być odczuwalne w codziennym życiu każdego mieszkańca.

Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu wymaga podjęcia działań w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Działania te należy dobrać tak, aby uwzględnić ich zróżnicowany charakter. Oznacza to, że wybrane opcje adaptacji powinny zawierać działania:

 a)organizacyjno-planistyczne

 b)edukacyjno-informacyjne

 c)techniczne

Działania organizacyjno-planistyczne dotyczą zmian w planowaniu i organizacji przestrzeni publicznej, zmian prawa miejscowego, opracowania wytycznych postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń klimatycznych. Do grupy działań organizacyjno-planistycznych można zaliczyć:

 • chronę prawną terenów zieleni, wód powierzchniowych, mokradeł, torfowisk;
 • uwzględnienie zapisów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego chroniących istniejące obszary zieleni;
 • uwzględnienie potrzeb ochrony powietrza w mieście w planowaniu przestrzennym;
 • opracowanie projektu możliwości zwiększenia retencji wody (m.in. zbiorniki retencyjno-rekreacyjne);
 • przygotowanie programu zarządzania wodami deszczowymi poprzez wprowadzenie zielono-błękitnej infrastruktury;
 • wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z inwentaryzacją zieleni w mieście;
 • utworzenie i zarządzanie bazą danych o zagrożeniach i skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycznych.

Działania informacyjno-edukacyjne mają na celu: podnoszenie świadomości społecznej, propagowanie dobrych praktyk poprzez edukację i działania informacyjne. Przykładowe działania to:

 • opracowanie ogólnodostępnych poradników dotyczących wykonania np. ogrodów deszczowych;
 • organizacja cyklicznych spotkań z ekspertami z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, leśnictwa, gospodarki wodnej;
 • konkursy i zabawy dla najmłodszych mieszkańców miasta;
 • organizacja warsztatów ekologicznych.

Działania techniczne to działania o charakterze inwestycyjnym, obejmujące budowę, jak również modernizację istniejącej infrastruktury, np. działania związane z budową i rozwojem systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz niebieskiej i zielonej infrastruktury.

Jako przykładowe działania techniczne można wskazać:

 • zielone dachy - dachy budynków pokryte roślinnością;
 • zielone ściany - ściany budynków pokryte roślinnością;
 • tereny zielone - niezabudowane tereny miejskie pokryte roślinnością;
 • drenaż - elementy miejskiego system wodnego, których zadaniem jest odprowadzanie wody deszczowej;
 • renaturalizacja cieków wodnych - otwarte elementy wodne w krajobrazie miasta z wodą płynącą, np. rzeki, strumienie;
 • renaturalizacja zbiorników wodnych - otwarte elementy wodne w krajobrazie miasta z wodą stojącą.

Sprawdź swoją wiedzę! 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner