Złotów się zmienia, czyli jak mieszkańcy budowali markę

 

Kierunek - Złotów. Wielkopolskie Zdroje

Samorząd Złotowa,  szukając pomysłu na rozwój,  musiał odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Czym nasze miasto wyróżnia się wśród innych podobnych ośrodków? Wysoki poziom zaufania społecznego, czystość i porządek, rozwinięta sieć ścieżek rowerowych i spacerowych, mała uciążliwość ruchu samochodowego, brak przemysłu ciężkiego, jeziora i zieleń, wiele możliwości spędzania wolnego czasu, obszar miasta, pozwalający na poruszanie się po nim bez samochodu – to atuty miasta, które należało wykorzystać. Stąd pomysł na  „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”. Skoro, jak wykazała diagnoza, dla nas mieszkańców ważne są takie wartości jak zdrowie, odpoczynek, bezpieczeństwo, rozwój, akceptacja i dostępność, to wspólny wysiłek samorządu i przedsiębiorców powinien być skoncentrowany wokół rozwoju hotelarstwa, usług turystycznych, szkoleniowych, gastronomii, usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych, infrastruktury spacerowo-rekreacyjnej. Dlatego zadbaliśmy o czystość powietrza i stan środowiska naturalnego w naszym mieście. Dzięki temu Złotów stał się jeszcze bardziej przyjazny seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, rodzinom z małymi dziećmi, turystom, osobom szukającym spokojnego, aktywnego wypoczynku. Postawiliśmy na:

 • Miasto wygodne do mieszkania
 • Miasto otwarte
 • Miasto nowoczesne
 • Miasto ludzi aktywnych

Do przestrzeni miejskiej wprowadzono elementy wizualne promujące markę i walory miasta. Są to: tablice z planami miasta, tablice informacyjne, oznakowanie przystanków komunikacyjnych, witacz na ul. Jastrowskiej. Ponadto Burmistrz Miasta zadbał o przygotowanie szerokiej gamy  materiałów promujących Złotów i kulturę Krajny min. lalki krajeńskie, krawaty z haftem, porcelana z widokami Złotowa. Ważnym elementem promocji są produkty lokalne. Burmistrz Miasta podjął działania, które skutecznie wypromowały złotowskie herbatki: „Ryk jelenia”, Herbatkę Stulatka” i „Złote Zioło”.

Aby wypromować walory turystyczne miasta i okolicy opracowano program Złotowska Karta Turysty. Jest to specjalna oferta promocyjna dla osób, które odwiedzą Złotowszczyznę obejmująca:  aktualną informację o wydarzeniach i imprezach, pakiet zniżek  na bilety wstępu, zniżki i rabaty w restauracjach, klubach, obiektach sportowych,  na usługi kosmetyczne i zdrowotne, dostęp do materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do programu zostali zaproszeni: właściciele hoteli, pensjonatów, gospodarstwa agroturystyczne, firmy działające w obszarze zdrowia, sportu, gastronomii i handlu.

 

Miasto wygodne do mieszkania

Aby miasto przyciągało nowych mieszkańców niezbędne są: dobry stan infrastruktury, mieszkania, edukacja na dobrym poziomie. Podjęte w tych obszarach działania zostały już przedstawione. Wielkopolskie Zdroje potrzebują również terenów rekreacyjnych, infrastruktury sportowej i czystego powietrza.

W mieście leżącym wśród pięciu jezior ważne jest udostępnienie ich mieszkańcom. W latach 2015 – 2018 dokończono budowę szlaku na Jeziorem Baba i rozpoczęto budowę szlaku turystycznego przy Jeziorze Zaleskim.  Budowa kuźni w Zagrodzie Krajeńskiej oraz montaż koła młyńskiego wraz z podestem uatrakcyjniły pobyt mieszkańców i turystów nad Jeziorem Miejskim. Zmodernizowano również  zejście wraz ze ścieżką nad Jeziorem Burmistrzowskim w Złotowie.

Zrealizowano również kilka inwestycji służących zagospodarowaniu przestrzeni między dużymi skupiskami mieszkań - zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Słowackiego oraz przestrzeni między blokami przy ul. Kopernika do wykorzystania do wypoczynku i  aktywności fizycznej dla dzieci i osób dorosłych. Konsekwentnie realizowana  była, zgodna z przyjętą marka miasta, rozbudowa sieci placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Powstały: siłownia zewnętrzna przy plaży ul. Jeziornej, siłownia zewnętrzna przy ulicy Promykowej, Hubego, plac zabaw przy siłowni na osiedlu Zamkowym ( przy ul. Promykowej), siłownia na osiedlu Chojnicka II, przy placu zabaw. Powstały dziecięce korty tenisowe i boisko do minigolfa, powiększono boisko „Orlik”.

W 2018 r. miasto uzyskało dofinansowanie na projekt „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasta Złotów”, który zakłada atrakcyjne urządzenie ośmiu terenów zielonych: przy odcinku promenady nad Jeziorem Miejskim, Parku przy ulicy Mokrej,  terenów nad Jeziorem Zaleskim, Parku Miejskiego, Góry Żydowskiej, dawnego cmentarza ewangelickiego, Jeziora Burmistrzowskiego, terenu rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Promykowej.

Stan powietrza to dla Wielkopolskiego Zdroju sprawa kluczowa. Dlatego istotnym zadaniem było zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie miejskiego systemu monitoringu jakości środowiska wraz publicznym udostępnieniem  informacji. System z 10 czujnikami zamontowano  w marcu 2018 r. Umożliwia on śledzenie jakości powietrza poprzez aplikacje mobilną zainstalowaną w telefonach oraz generowanie raportów, które posłużą do dalszych analiz stanu powietrza w różnych rejonach miasta. Jednocześnie podjęto kroki w celu poprawy stanu powietrza, którym oddychają złotowianie. Rada Miasta podjęła uchwałę o dofinansowaniu wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła – piece V generacji, piece gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Miasto otwarte

Dla przedsiębiorców – z myślą o nich przygotowano „Program rozwoju przedsiębiorczości Gminy Miast Złotów na lata 2017 – 2022, który zakłada ścisłą współpracę samorządu i biznesu. Od października 2015 r.  działa System Informacji Przestrzennej Gminy Miasto Złotów na którym zaleźć można także informacje na temat terenów inwestycyjnych – położenie, wymiary działek, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Potencjalnym inwestorom służyć ma serwis inwestujwgminie.pl/zlotowmiasto - przeznaczonego do prezentowania oferty inwestycyjnej gminy wraz z nieruchomościami gminnymi ogłoszonymi na sprzedaż. W Urzędzie Miasta powołano specjalne stanowisko – opiekuna inwestora, by służył pomocą przedsiębiorcom chcącym zainwestować w Złotowie. Rada Miasta podjęła następujące uchwały dotyczące zwolnień dla przedsiębiorców: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych w Gminie Miasto Złotów, w których przeprowadzono termomodernizację, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Złotowa wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji.

 

Dla rodziców i małych dzieci

Aby zapewnić opiekę wszystkim dzieciom, których rodzice chcą wrócić na rynek pracy utworzono 75 nowych miejsc przedszkolnych w przebudowanym segmencie SP Nr 3. Dotacje od miasta otrzymały również 3 nowe przedszkola niepubliczne oraz 3 niepubliczne żłobki. Uchwałą Rady Miasta powołano do życia instytucję dziennych opiekunek dzieci do lat 3, z których pomocy korzysta obecnie 15 dzieci.

W 2018 r. w trzech punktach miasta postawiono ławki – przewijaki na potrzeby matek z małymi dziećmi.

 

Dla niesamodzielnych i potrzebujących pomocy

Osobom niesamodzielnym służą: udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących w Urzędzie Miejskim (22-calowy powiększalnik dla osób słabowidzących, pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących, oraz system przywoływania pomocy), przejścia dla pieszych zaopatrzone w pola uwagi, sukcesywnie wprowadzane się udogodnienia dla osób na wózkach i wózków dla dzieci, widocznie oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których liczbę znacząco zwiększono. W skład Zespołu ds. bezpieczeństwa na drogach,  który zajmuje się opiniowaniem rozwiązań drogowych włączono oficera ds. niepełnosprawności. Od 2015 r. obowiązują darmowe wejścia na basen dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały dostosowane: siłownia przy ul. Kocika (Chojnicka II) oraz integracyjny plac zabaw na Półwyspie Rybackim (inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego).  Osoby niepełnosprawne na wózkach - dzięki zastosowaniu specjalnie przygotowanej płozy dla wózków - mogą korzystać z miejskiego lodowiska.

Od października 2015 r. działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym BEZPŁATNIE można uzyskać pomoc radcy prawnego, psychologa, psychoterapeuty i terapeuty uzależnień.

 

Dla seniorów

Od października 2015 r. funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor, w którym może przebywać 20 podopiecznych, z których część jest na codzienne zajęcia w placówce dowożona. Prowadzenie domu powierzano operatorowi wyłanianemu w otwartych konkursach ofert, od 2015 roku jest to Fundacja CIS. Miasto co roku pozyskuje na działania DDP część niezbędnych środków finansowych. Łączna kwota pozyskanych dotacji to 250 840 zł.

Identyfikowaniem potrzeb i rozwiązywaniem problemów seniorów zajmuje się Rada Seniorów powołana Uchwałą nr XXXIV.244.2017 Rady Miasta z dnia 30.10.2017 r.

 

Miasto Nowoczesne

Oprócz Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miasto Złotów na stronie miasta mieszkańcy mają do dyspozycji inne, sprawne elektroniczne narzędzia:

ALERTOWNIK: to aplikacja, dzięki której mieszkańcy mogą w łatwy i szybki sposób zgłaszać odpowiednim referatom urzędu swoje inicjatywy oraz najbardziej palące problemy w ich bezpośrednim otoczeniu, np. uszkodzenia nawierzchni, różnego rodzaju awarie czy dzikie wysypiska. Ponadto dzięki tej aplikacji mieszkańcy otrzymują z urzędu ostrzeżenia np. komunikaty pogodowe, informacje o awariach lub zmianie ruchu drogowego, informacje dotyczące wydarzeń sportowych czy kulturalnych, informacje o nowych inwestycjach czy np. brać udział w głosowaniach na budżet obywatelski.

SYSTEM ZGŁASZANIA USTEREK I AWARII OŚWIETLENIA W MIEŚCIE ZŁOTÓW

Za pośrednictwem strony www.zlotow.pl mieszkańcy mogą zgłosić awarię lampy w mieście. W prosty sposób identyfikując konkretną lampę na planie miasta wybierają 1 z 15 możliwych komunikatów precyzyjnie informujących o rodzaju usterki.

ZADAJ PYTANIE BURMISTRZOWI:

Dzięki tej zakładce na stronie www.zlotow.pl mieszkańcy i nie tylko mogą  zadać pytanie Burmistrzowi nie wychodząc z domu. Odpowiedź udzielana jest na adres zwrotny, za zgodą nadawcy publikowane pytanie i odpowiedź na stronie Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Miasto jest także obecne na portalach społecznościowych: www.facebook.com/urzad.miejski.zlotow

www.instagram.com/zlotow.wielkopolskiezdroje/

Złotów jak każdy nowoczesny urząd chce być coraz bliżej swoich mieszkańców, turystów i gości. Prowadzenie portali społecznościowych  nie służy jedynie przekazywaniu informacji, ale również jest formą szybkiej komunikacji z urzędem. Portal społecznościowy przyczynił się do powstania wirtualnych społeczności, tworzących, przetwarzających i opiniujących różnorodne informacje dotyczące życia w Złotowie ale także miejsce wymiany i publikacji ciekawych zdjęć.

Oświetlenie LED zainstalowano na ulicach oświetlenie ulicy Wioślarskiej, Dorsza, Zamkowa, Norwida/Westerplatte, Słowackiego, Studzienna, Kopernika, Powstańców – Brzozowa, Witosa, Brzezińskiego i przy przejściach dla pieszych na ulicach Al. Piasta, Chojnicka, Kujańska,  Partyzantów,  Staszica, Obr. Warszawy, Pl. Kościuszki, 8 Marca, Jastrowska oraz w szkołach podstawowych nr 2 i 3.

W parkomatach na ul. Wojska Polskiego, Pl. Paderewskiego, ul. Studzienna możliwa jest płatność telefonem.

 

Miasto ludzi aktywnych

O aktywności Złotowian świadczą działania organizacji pozarządowych, Budżet Obywatelski

Miasto wspiera organizacje dofinansowując lub w całości finansując projekty w następujących obszarach: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Turystyka i krajoznawstwo”, „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”. Skala udzielonego wsparcia to:

 • w 2015 r. kwota 447 879 na 52 projekty,
 • w 2016 r. kwota 744 075,80 zł na 65 projektów,
 • w 2017 r. 759 042,48 zł na 48 projektów,
 • w 2018 r. 823 586,56 zł na 46 projektów.

Na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów przeznaczono:

 • w 2015 r. – 245 000,00 zł dla 4 organizacji,
 • w 2016 – 250 000,00 zł dla 5 organizacji,
 • w 2017 – 259 810,00 zł dla 6 organizacji,
 • w 2018 r. – 260 000,00 l dla 5 organizacji.

Promocji miasta służy Patronat Burmistrza Złotowa udzielany na imprezy organizowane w mieście z udziałem osób przyjeżdżających do Złotowa, wyjazdy osób indywidualnych, sportowców, zespołów,  szkół, organizacji na wydarzenia podczas których reprezentują miasto, promowanie marki Złotów Wielkopolskie Zdroje. W omawianym okresie Burmistrz Miasta udzielił: w 2015 r. – 22 patronatów, 2016 – 29 , w 2017- 35, w 2018 – 18 patronatów.

Aktywność Złotowian w realizacji Budżetu Obywatelskiego obrazuje poniższa tabela:

  BO 2017 BO 2018
Liczba zgłoszonych zadań 19 18
Zadania zakwalifikowane do głosowania 8 12
Liczba głosujących 2638 3847
Liczba głosów nieważnych 48 173
Wartość przyjętych do realizacji zadań 490 000 zł 454 278 zł

 

Na podstawie pomysłów mieszkańców powstały:

 • integracyjny plac zabaw na  Półwyspie Rybackim,
 • istniejący plac został rozbudowany,
 • droga dojazdowa do parkingu nad jeziorem Zaleskim,
 • Street Workout Park na Półwyspie Rybackim,
 • chodnik przy blokach ul. Słowackiego 4, 5 i 6,
 • kolorowy plac zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Złotowie,
 • „Chatki dla zwierzaka”.

Trwają prace nad: 

 • modernizacją Strzelnicy Sportowej LOK oraz magazynu broni i amunicji,
 • ogrodem sensoryczno – edukacyjny w Złotowie,
 • realizacją scen finałowych filmu GRA W BUTELKĘ, 
 • budową DiscGolfParku Złotów.

Przedstawione działania służyły zbudowaniu rozpoznawalnego wizerunku Złotowa jako miejsca przyjaznego i wygodnego do zamieszkania oraz oferującego przyjezdnym usługi pobytowe, zdrowotne i sportowe na wysokim poziomie. Jest to proces, który dopiero się rozpoczął i który, niesie dla miasta i jego mieszkańców wiele nowych korzyści i szans. Możemy na tym zarobić! Możemy rozwijać istniejące firmy, możemy w ten sposób zatrzymać w mieście młodych, kreatywnych ludzi, możemy ściągać do Złotowa nowych inwestorów i mieszkańców, możemy rozbudować ofertę turystyczną. Pozwoli to na tworzenie nowych miejsc pracy, na podniesienie jakości życia nie tylko w samym mieście, ale w całym regionie.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-09-27 09:25:38
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner