Opublikowano 2023-10-13 07:38:11

Jak co roku przypominamy o deratyzacji

Jak co roku przypominamy o deratyzacji - zdjęcie

Jak co roku przypominamy, że...

Zgodnie z § 15 uchwały nr XXVI.206.2021 ust. 2 pkt. 2 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów należy:
w terminie od dnia 1 października do 31 października 2023 r. przeprowadzić obowiązkową deratyzację na zabudowanym obszarze miasta Złotowa.
 

UWAGA!

Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner