Opublikowano 2020-12-31 09:26:22

EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - zdjęcie

W wyniku realizacji projektu „Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług” Urząd Miejski w Złotowie uruchomił elektroniczne biuro obsługi interesanta.

Urząd Miejski w Złotowie uruchomił dla mieszkańców EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta pod adresem https://eboi.zlotow.pl.

Na chwilę obecną portal oferuje możliwość podglądu oraz opłacenia przez system płatności on-line Paybynet zobowiązań tj. podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

 

Chcesz sprawdzić swoje należności wobec urzędu, np. wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych itp.?

Nie pamiętasz terminu płatności raty podatku?

Nie masz czasu na wizytę w urzędzie?

KORZYSTAJ Z EBOI!

 

Dzięki BOI konieczność osobistego stawiania się w Urzędzie Miejskim zostaje zredukowana do minimum. Z poziomu Biura Obsługi Interesanta mają Państwo możliwość m.in.:

1.      Przeglądania katalogu spraw.

2.      Przesyłania nowych pism w formie elektronicznych formularzy.

3.      Prezentacji zobowiązań w podatkach i opłatach - oraz możliwość ich opłaty drogą elektroniczną.

 

Aby zalogować się na platformie konieczne jest posiadanie konta z profilem zaufanym na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl lub za pomocą bankowości internetowej za pomocą bezpiecznego połączenia zabezpieczonego certyfikatem:

1.      Logowanie za pomocą Profilu Zaufanego:

Aby rozpocząć korzystanie z usługi EBOI konieczne jest założenie konta pod adresem www.pz.gov.pl a następnie złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Profil Zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy urzędowej korespondencji. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów: ZUS lub skarbowym.

W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

2.      Logowanie za pomocą bankowości internetowej:

Do Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta można się zalogować za pomocą bankowości elektronicznej banków, które zintegrowały się z Profilem Zaufanym, w chwili obecnej są to:

1.      PKO Bank Polski

2.      Inteligo

3.      Santander

4.      Bank Pekao S.A.

5.      mBank

6.      ING

7.      Alior Bank

8.      Millennium Bank

9.      SGB Banki Spóldzielcze

10.  T-mobile Usługi Bankowe

oraz poprzez:

1.      e-dowód

2.      envelo Grupa Poczty Polskiej

 

Za pomocą konta bankowego założysz profil zaufany bez wychodzenia z domu. Twoje dane w banku są wiarygodne, w związku z czym nie musisz potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Jak na razie nasza gmina jest pierwszą jednostką samorządu terytorialnego w naszym regionie, w której opłaty lokalne można dokonać w formie bezgotówkowej.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (e-BOI) jest to miejsce, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje i formularze, umożliwiające załatwienie spraw elektronicznie.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie nasze EBOI zostanie wzbogacone o kolejne funkcjonalności o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner