Opublikowano 2021-01-22 07:57:37

Dżentelmeni o faktach nie dyskutują, dżentelmeni fakty znają!

Każdy ma prawo do wygłaszania swoich opinii – pod warunkiem, że nie mija się z faktami. Niestety, nie wszyscy przestrzegają tej prostej zasady. Ponieważ proceder przybiera na sile – proponujemy cykliczną rubrykę pod powyższym tytułem.

Aktualności Lokalne AL 50 (1151) 16 grudnia 2020

K. Koronkiewicz: Zastanawiam się, czy w przyszłym roku warto w ogóle będzie spotykać się z burmistrzem na takie rozmowy, czy warto pisać jakieś pisma, skoro burmistrz w ogóle nie bierze tego pod uwagę.

Fakty: Wszystkie zadania inwestycyjne zaproponowane przez kluby radnych zostały uwzględnione w autopoprawce burmistrza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności Lokalne AL 50 (1151) 16 grudnia 2020

R. Głyżewski: ..ocenił wręcz, że planowany pierwotnie przez władze miasta deficyt na nowy rok jest bardzo niski, wynosi zaledwie ponad 5 mln zł. Ta sytuacja mnie zbulwersowała – porównał, że w poprzednich latach deficyty liczyły: 9,2 mln zł, 9,3 mln zł, 6,4 mln zł, 7,4 mln zł (2019): 11,6 mln zł (2020).

Fakty: Poniższa tabela pokazuje , że wydatki majątkowe w ostatnich latach są wyjątkowo duże, znacznie większe niż w latach 2010 – 2015, większy jest także planowany deficyt. Na uwagę zasługuje fakt, że w tych latach miasto zaciągnęło kredyt, który nie był wykorzystany na wykonanie inwestycji – pieniądze były odłożone na lokacie, a koszty obsługi zadłużenia były znaczące: w 2012 r - 934 000 zł.


Planowany na rok 2021 deficyt będzie znacznie większy, jeśli miasto otrzyma dofinansowanie na ul. Zamkową.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności Lokalne AL 50 (1151) 16 grudnia 2020

R. Głyżewski: To co nam zaproponowano na 2021 r., to praktycznie przepaść, która pokazuje, że w tym mieście właściwie nie będzie żadnych albo będą minimalne inwestycje, które proponuje burmistrz. ..A. Pulit pozostawił w zakresie inwestycji do realizacji zaledwie garstkę tego, co sugerowali radni.

Fakty: Propozycja klubów radnych obejmuje 16 zadań inwestycyjnych, propozycja burmistrza - 32 zadania. Kwota przeznaczona na inwestycje to odpowiednio: 15 100 000 (burmistrz), 15 904 000 (kluby radnych), co obrazuje załączona tabela. 


Warte dodania jest, że różnica 804 000 wynika z przeznaczenia na inwestycje części wydatków bieżących.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności Lokalne AL 50 (1151) 16 grudnia 2020

K. Koronkiewicz: ..proponowana przez A. Pulita kwota na inwestycje nie jest współmierna do wielkości budżetu Złotowa (ok. 90 ml złotych). (…) Propozycję burmistrza są niewielkie, mało znaczące.

Fakty: Wśród propozycji burmistrza, których nie uwzględnili radni są min.: budynek komunalny na ul. Polnej, remont co w przedszkolu nr 2, przebudowa ul. Grochowskiego, wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż pomostu na Półwyspie Rybackim, wykonanie przyłączy do sieci w trzech budynkach komunalnych, dotacja na piece.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności Lokalne AL 50 (1151) 16 grudnia 2020

S. Wełniak:..ta trójka [przedstawiciele burmistrza w Radzie Nadzorczej MZWiK] nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje w spółce(..) był czas, żeby w ramach nadzoru odpowiednio reagować.

Fakty: W czasie, gdy  radny Wełniak nadzorował MZWiK jako właściciel (rok 2011), doszło do  skażenia bakteriologicznego dostarczanej wody. Wodociągi zbyt rzadko wykonywały badania wody,  bywały miesiące, w których w ogóle nie pobierano prób. Brakowało procedur, doświadczonego technologa. Pracowała jeszcze wieża wodociągowa z 1912 r., która powodowała jeszcze większe skażenie bakteriologiczne wody. Dwukrotnie opracowany był projekt techniczny budowy nowej stacji uzdatniania wody, niestety, z powodu braku środków, nie dochodziło do realizacji. 24.06.2011 r. Sanepid stwierdził, że „zaleca się używanie wody do celów konsumpcyjnych tylko po wcześniejszym przegotowaniu”. Na budowę stacji uzdatniania wody kredyt musiała zaciągnąć spółka.

Obecnie MZWiK został odpowiednio dokapitalizowany i znajduje się w kondycji finansowej pozwalającej na realizację inwestycji, inwestowanie w sprzęt i wyposażenie oraz wynagrodzenia załogi. W spółce przeprowadzono w 2019 – 2020 kontrolę gospodarki finansowej.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner