Opublikowano 2022-11-16 15:03:03

Ciepły posiłek dla seniora - dołącz do akcji!

Ciepły posiłek dla seniora - dołącz do akcji! - zdjęcie

Szanowni Państwo!

Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza do wsparcia akcji CIEPŁY POSIŁEK DLA SENIORA, prowadzonej przez Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Złotowie.

Nadchodzące zimowe miesiące mogą być szczególnie trudne dla seniorów 70+, którzy nie korzystają ze stałej pomocy MOPS, a których nie będzie stać na codzienny ciepły posiłek. Takim osobom chcemy zapewnić możliwość zakupu taniego dwudaniowego obiadu.   Jest to wspólna inicjatywa  Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, w Złotowie,  Burmistrza Miasta Złotowa i Radnego Rady Miejskiej Stanisława Wojtunia.

Seniorzy, którzy spełniają warunki programu: mieszkają w Złotowie, są emerytami i nie pracują, nie korzystają ze stałej pomocy MOPS, będą otrzymywali miesięczny abonament tanich obiadów serwowanych w placówkach zbiorowego żywienia  w Złotowie. Koszt pełnego posiłku zostanie pokryty ze środków zgromadzonych przez Oddziała Regionalny PCK, dotacji Miasta oraz ofiarności mieszkańców i przedsiębiorców Złotowa.

Na listopad wydanych zostało pilotażowo 30 abonamentów. Spełniających kryteria chętnych jest więcej, dlatego celowe jest zwiększenie liczby korzystających z posiłków. W związku z tym proszę o wsparcie programu. Można to zrobić wpłacając dowolną kwotę na konto  Oddziału Rejonowego PCK w Złotowie nr 09116022020000000249888550 z dopiskiem „Ciepły posiłek dla seniora”.

Kwota 184 złotych zapewni jednej osobie – seniorowi 70+ - ciepłe posiłki przez cały miesiąc.

Nowoczesny biznes, to biznes odpowiedzialny społecznie.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner