Opublikowano 2019-07-15 12:57:01

15 drzewek na 15- lecie Unii Europejskiej

15 drzewek na 15- lecie Unii Europejskiej - zdjęcie

Euro Eco Festival 2019 to okazja nie tylko do dobrej zabawy, ale również do zacieśnienia więzów z naszymi miastami partnerskimi. W tym roku na zaproszenie Burmistrza Adama Pulita odpowiedział Nieśwież (Białoruś) oraz Rathenow (Niemcy).

Tradycje partnerstwa pomiędzy miastami sięgają lat 90. ubiegłego wieku. Z Rathenow współpraca układa się znakomicie i nieprzerwanie od 1991 r., a burmistrz naszego niemieckiego partnera, Pan Ronald Seeger, gościł w Złotowie po raz 35. Białoruski Nieśwież podpisał umowę partnerską ze Złotowem w 1999 r., czyli równo 20 lat temu. Delegacja tego miasta składała się z 4 osób, z których niektórzy byli u nas po raz pierwszy.

Nasi zagraniczni goście mieli okazję do spotkań nie tylko z włodarzem miasta, ale również z radnymi rady miejskiej oraz z tymi organizacjami pozarządowymi, z którymi współpracują najmocniej.

Festival stanowił pretekst do pochwalenia się najnowszymi inwestycjami i dalszymi planami rozbudowy oraz modernizacji miasta, wymiany doświadczeń i rozwiązań na różnych polach funkcjonowania miast oraz ustalenia współpracy na przyszłe lata. Wzięli również udział w uroczystym sadzeniu drzew, odwiedzili strefę elekromobilności, dzięki uprzejmości Hotelu „Zacisze” odbyli rejs pływającymi domkami i cieszyli się pozostałymi atrakcjami Euro Eco Festivalu.

Zarówno strona niemiecka jak i białoruska podkreślały piękno naszego miasta a także, że pomimo wielokrotnych odwiedzin za każdym razem odkrywają w Złotowie coś nowego.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner