Opublikowano 2022-08-31 13:06:15

Chcemy skutecznie walczyć z niską emisją!

Chcemy skutecznie walczyć z niską emisją! - zdjęcie

Niska emisja, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów, których źródłem są głównie źródła ogrzewania budynków, do której dochodzi na niewielkiej wysokości (do 40 m). Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca ich powstania, wokół zabudowy mieszkaniowej. Niska emisja wpływa negatywnie na nasze zdrowie i powoduje częstsze występowanie m.in. chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, przewlekłych chorób płuc, nowotworów.

Jeśli chcemy podjąć skuteczną walkę o jakość powietrza w Złotowie musimy zebrać informacje dotyczące stanu faktycznego istniejących na terenie miasta źródeł ciepła. Przystąpiliśmy do wykonana szczegółowej inwentaryzacji stanu technicznego instalacji spalania i rodzaju paliwa spalanego w kotłach i piecach.

Badanie nie jest kontrolą stanu systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Każdy z nas może włączyć się do skutecznej walki z niską emisją. Jedną z możliwości jest pomoc w zebraniu danych dotyczących źródła ciepła występujących w Państwa domach.

Od lipca do września 2022 roku mieszkańców odwiedzą wykwalifikowani ankieterzy z Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu, który pomogą wypełnić ankietę w formie papierowej.

Wypełnij ankietę ONLINE

Ankieterzy przeprowadzający wywiady z mieszkańcami wyposażeni będą w identyfikatory oraz upoważnienia wydane przez Burmistrza Miasta Złotowa
a ich autentyczność będzie można potwierdzić w dni robocze w Urzędzie Miejskim
w Złotowie pod nr telefonu: 67 263 26 40 wew. 41 lub bezpośrednio w firmie Atmoterm pod nr tel. 734 211 822.

Mieszkańców prosimy o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom inwentaryzacji.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner