Opublikowano 2024-04-03 07:32:48

Ankieta ZIT

Ankieta ZIT  - zdjęcie

Drodzy Mieszkańcy,

rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły".

 

W ramach aktualizacji ww. dokument zostanie uzupełniony o elementy związane z mobilnością. Oprócz różnego rodzaju analiz chcemy pozyskać informacje na temat mobilności naszych mieszkańców bezpośrednio od Państwa, poprzez przygotowaną ankietę.

 

Wnioski z przeprowadzonych ankiet mają służyć poznaniu Państwa oczekiwań i zachowań komunikacyjnych oraz wypracowaniu rozwiązań, które poprawią mobilność mieszkańców całego Obszaru Funkcjonalnego Piły.

 

Opracowanie elementów mobilności do strategii ZIT pozwoli lepiej:

Ø  wykorzystywać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach,

Ø  planować rozwój transportu (w tym transportu zbiorowego, rowerowego),

Ø  koordynować inwestycje.

 

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu aktualizowanego dokumentu, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

 

Ankietę można wypełniać do dnia 29 lutego 2024 r.

 

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

 

Link do ankiety:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTHIQohYf9Kzj7VjUUx0A4xKiusDNztl4uMoP7ix6umjqF5g/viewform?usp=sf_link


Uwaga

W pytaniach „W jaki sposób najczęściej dociera Pan/i do wyżej wymienionych miejsc” oraz „W jaki sposób najczęściej podróżuje Pan/i do wskazanych miejscowości” w prawym dolnym rogu znajduje się suwak do rozwinięcia listy wyboru środków transportu.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner