Opublikowano 2019-05-06 11:32:49

3 Maja w Złotowie

Kliknij, aby powiększyć plakat

Święto Konstytucji 3 Maja w Złotowie.
W naszym mieście obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele WNMP. W samo południe na Placu Paderewskiego wystąpiła grupa teatralna, która ciekawą inscenizacją przypomniała historię Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Oto fragent przemówienia, krótkiego przypomnienia z historii:

3 maja to święto zwycięstwa rozumu. O tym śpiewajmy! Oświecenie rozbłysło ponad 200 lat temu. Było zasianym ziarnem, z którego wyrosła Konstytucja 3 maja. Na niej wzorowały się inne narody. Powstanie Komisji Edukacji Narodowej, to zwycięstwo światła nad ciemnotą, wiara, mądrość i miłość ojczyzny, dzięki nim trwamy w tym miejscu dziejowym. Oświata to skarb i sól ziemi. Pamiętajcie, że dziś jak w czasach niewoli, sami musicie przekazać naukę ojców swoim dzieciom. Nikt za was tego nie zrobi! Bądźcie wierni przesłaniu nie ma wolności bez wartości. Zawsze nazywajcie prawdę prawdą, a kłamstwem kłamstwo! Pieśń jest czystym głosem serca i przejawem żywego ducha. Odkryjmy dla świata nową energię Złotowa! Pozwólmy jej działać. Stańcie i śpiewajcie z nami!

Sejm Czteroletni dawał nadzieję na zmiany w Rzeczypospolitej. Miał przywrócić suwerenność i przyspieszyć reformy gospodarcze kraju. Posłowie rozpoczęli obrady 6 października 1788 r. Sejm Czteroletni został zwołany za zgodą carycy Katarzyny II. Obradował do maja 1792 roku. Głównym dziełem Sejmu Wielkiego było uchwalenie w dniu 3 maja 1791 nowej Konstytucji ustrojowej. Konstytucja majowa wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zwiększyła uprawnienia mieszczan, zapowiadała poprawę sytuacji chłopów.

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Dawała nadzieję na wzmocnienie państwa polskiego, w którym przez wieki dominowała zasada "liberum veto".

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad, w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 maja 1791 r. Wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał.

Twórcy Konstytucji 3 maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

Główne postanowienia Konstytucji:

I. Religia

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Nie lza innej wiary wyznawać, ani praktykować, a ów który parał się będzie bezbożnymi zabobonami, ten karą infamii zali apostazyi obarczon będzie.

II. Szlachta

Stan szlachecki za przodków naszych fundatorów uznawszy, przyznajem prawem ustanowionym wielkie prerogatywy i przywileje, a to w zakresie osobistego bezpieczeństwa, tudzież praw własności ziemskiej i ruchomej. Szlachtę polską równą europejskim tytułom znajdujem, a przez jej męstwo i wierność Matce – Ojczyźnie obrońcami ziem świętej Rzeczypospolitej ustanawiamy.

III. Miasta

W imię praw najwyższej Konstytucyi, miasta w naszej królewskiej władzy pozostające, wolnymi zwać się odtąd będą i szerokimi plenipotencjami obdarowane, ku chwale Ojczyzny prosperować muszą, jej sławę tudzież bogactwa pomnażając.

IV. Chłopi

Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jak i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy.

 

Na zakończenie obchodów Burmistrz Adam Pulit oraz delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą I. J. Paderewskiego.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner