Senior Citizen Care “Senior-WIGOR”

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
ul. Panny Marii 11, 77-400 Złotów
tel. 731 162 606
strona www: seniorwigorzlotow.pl

Głównym celem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie jest zapewnienie wsparcia dla złotowskich seniorów (do końca 2015 r. 30 osób, w 2016 r. 20 osób, w 2017 r. 20 osób powyżej 60 roku życia, w szczególności nieaktywnych zawodowo lub/i samotnych) poprzez:

  • 8 godzinną opiekę od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w towarzystwie rówieśników i wykwalifikowanej kadry
  • pomoc psychologiczną
  • terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznej i pamięci
  • zajęcia ruchowe, taneczne, gimnastyczne i rehabilitacyjne
  • zajęcia kulturalne (muzykoterapię), towarzyskie, plastyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi i młodzieżą
  • transport (od 2016 r.) 
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych
  • możliwość korzystania z codziennej prasy, komputera, Internetu
  • smaczne drugie śniadania, obiady oraz napoje.

Osoby zainteresowane pobytem w Dziennym Domu „Senior_WIGOR” prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Złotów, którego siedziba mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 54, pod nr telefonu 67 263 30 34 (godziny otwarcia: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.00-15.00).

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior-WIGOR” może być odpłatne. Odpłatność jest uzależniona od sytuacji finansowej podopiecznych, a jej zasady określa Uchwała nr XI.60.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie.

Wzór wniosku znajdą Państwo na stronie: www.mopszlotow.pl w zakładce Dzienny Dom "Senior-WIGOR".

ULOTKA

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego "Senior - Wigor" na lata 2015 - 2020; Edycja 2015 i 2016.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020; Edycja 2017.

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-06-18 09:34:20
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner