Information about the competition

Złoty herb - statuetka

Konkurs Powiatowe Godło Promocyjne „Złoty Herb” jest organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie od roku 2000. Od 2016 roku jego współorganizatorem jest Burmistrza Miasta Złotowa. Celem „Złotego Herbu” jest wybór i promocja najlepszych produktów, usług, placówek handlowych w roku poprzedzającym konkurs.       

W konkursie mogą wziąć udział firmy zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy i prowadzące działalność dla zysku na terenie Powiatu Złotowskiego oraz Gminy Łobżenica. Zgłaszane produkty/usługi muszą być przedmiotem działalności podmiotu zgłaszanego. Wyłączone z udziału w konkursie są podmioty prowadzące działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie karty zgłoszeniowej.
Oceny zgłoszonych podmiotów/produktów/usług w danej kategorii konkursowej dokonuje kapituła konkursu powoływana przez Organizatora.

Firmy zgłaszane do konkursu rywalizują w kategoriach PRODUKCJA, USŁUGI, HANDEL, ROLNICTWO I AGROBIZNES. W 2016 roku wprowadzono nową kategorię ZDROWY ZŁOTÓW. Miasto chce w ten sposób wspierać prowadzenie działalności w obszarach polityki prorodzinnej, prozdrowotnej, opieki nad seniorami i osobami niesamodzielnymi, na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ekologii. Celem jest znajdowanie i wyróżnianie firm, które zaspokajają potrzeby mieszkańców i odwiedzających miasto w tych obszarach.

Nagrodą jest tytuł najlepszej firmy w jednej z kategorii w danym roku oraz statuetka złotego jelenia. Laureaci mogą się również posługiwać certyfikatem jakości „Złoty Herb”.

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-06-18 10:39:04
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner