Opublikowano 2021-03-08 09:32:17

W Złotowie odbyło się śniadanie biznesowe z networkingiem w ramach projektu: Polska Strefa Inwestycj

W Złotowie odbyło się śniadanie biznesowe z networkingiem w ramach projektu: Polska Strefa Inwestycj - zdjęcie

W dniu 4 marca 2020 roku odbyło się Śniadanie Biznesowe organizowane przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. i Miasto Złotów w ramach projektu „Polska Strefa Inwestycji”. Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele władz samorządowych Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, Wice Starosta Złotowski Małgorzata Sameć, Wójt Gminy i Miasta Złotów Piotr Lach, Radni Miejscy oraz około 30 przedsiębiorców z powiatu Złotowskiego.

Burmistrz Miasta Złotowa przywitał wszystkich przybyłych na śniadanie biznesowe i jednocześnie zwrócił uwagę na możliwości wsparcia jakie może zaproponować miasto w ramach współpracy z przedsiębiorcami. Nadmienił, że w materiałach przekazanych na początku spotkania znajdują się między innymi szczególnie polecane tereny inwestycyjne miasta, w tym teren znajdujący przy ul. Powstańców w „Złotowie obejmujący aż 36 hektarów, informacje dotyczące ulg, zwolnień od podatku od nieruchomości jak i form wsparcia wynikające z przyłączenia obszaru powiatu złotowskiego do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zachęcił do korzystania ze specjalnie stworzonej dla przedsiębiorców zakładki dostępnej na stronie internetowej www.zlotow.pl „Dla Biznesu”, w której można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące inwestycji oraz kontakt do opiekuna inwestora - czyli osoby zajmującej się pomocą i wsparciem przedsiębiorców w niniejszym zakresie. Jednocześnie w celu zaangażowania przedsiębiorców w inicjatywy społeczne została stworzona zakładka ZŁOTÓW DAJE SZANSĘ - która prezentuje osiągnięcia i wyróżnienia mieszkańców Złotowa w każdej dziedzinie między innymi sportowców, naukowców, literatów i innych, których osiągnięcia są godne zaprezentowania. Ponadto zaprosił uczestników śniadania do zwrócenia uwagi na możliwość włączenia się jako partnera do programu „ Złotowska karta turysty” oraz programu „Złotowska rodzina na pięć”. Jako podsumowanie został wyświetlony film o sportowych osiągnięciach w dziedzinie sportu motorowego – kartingu mieszkańca Złotowa Patryka Gacki.

Głównym tematem spotkania było zaprezentowanie zachęt inwestycyjnych oraz instrumentów wsparcia w rozwoju przedsiębiorców. Prezentację poprowadził Pan Bartosz Świtała, który podczas spotkania przedstawił różne instrumenty wspierania i rozwoju firm, w tym szczegóły programu „Polska Strefa Inwestycji”. Omówił na przykładach jakie kryteria należy spełnić aby uzyskać ulgę w podatku dochodowym przy realizacji nowych inwestycji na terenie ziemi złotowskiej. Pan Marcin Ingielewicz ze Słupskiego Inkubatora Technologicznego w drugiej części prezentacji przedstawił temat wykorzystania usług pomiarowych i skanowania 3D, inżynierii  odwrotnej, prototypowania i druku 3D, a także pomiarów termowizyjnych z ziemi i powietrza jako usług, które mogą usprawnić kontrolę jakości w przemyśle i zoptymalizować procesy produkcyjne.

 W części networkingowej obecni przedsiębiorcy mieli okazję zaprezentować swoją firmę oraz zakres usług, co dało możliwość wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Przedstawiciele poszczególnych firm mieli czas na rozmowy kuluarowe i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Wszystkie elementy spotkania były połączone z degustacją kuchni oferowanej przez restaurację „Zacisze”, co wpłynęło korzystnie na atmosferę spotkania. Niestandardowa forma „śniadania biznesowego” umożliwiła zbudowanie nowych relacji w pozytywnej atmosferze, a dodatkowo umożliwiła zgromadzenie przedsiębiorców reprezentujących różnorodne branże.   

Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta podkreślił istotę takich spotkań jako formy umożliwiającej budowanie pozytywnych relacji biznesowych oraz mających korzystny wpływ na rozwój miasta. W planach jest już następne spotkanie, na którym zostaną poruszone tematy zgodne z potrzebami przedsiębiorców z Naszego regionu.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner