Opublikowano 2019-06-12 11:30:05

Uzyskaj dotację na wymianę kotłów

Uzyskaj dotację na wymianę kotłów - zdjęcie

W dniu 29 maja br. na sesji Rady Miejskiej w Złotowie, Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek Burmistrza Miasta Złotowa o zwiększenie środków budżetowych na dotacje celowe, na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 uchwały nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na nisjkoemisyjne źródła ciepła w 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 06.02.2019 r., poz. 1344), burmistrz przeprowadza, w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu, nabór uzupełniający.

Biorąc powyższe pod uwagę termin naboru uzupełniającego wyznaczono:
od dnia 12 czerwca do dnia 10 lipca 2019 roku (§ 9 ust. 2 uchwały nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r.)

Szczegóły w sprawie ww. naboru można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotowie,
tel. 67/ 263 26 40 wew. 41, pokój nr 14 lub na stronie internetowej www.bip.zlotow.pl

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner