Opublikowano 2022-06-07 13:46:31

Sprostowanie informacji prasowej

Kliknij, aby powiększyć plakat

Wniosek o sprostowanie

Działając w imieniu Gminy Miasta Złotów, jako należycie umocowany pełnomocnik, na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1914) wnoszę o opublikowanie sprostowania o następującej treści:

 

SPROSTOWANIE

wiadomości zawartych w materiale prasowym „Gra w diety” opublikowanym 6.04.2022 r. na str. 14 Aktualności Lokalnych.

Nieścisła jest wiadomość, że Burmistrz Pulit złożył wniosek, żeby zabrać radnym część diet za nieobecność na posiedzeniach. Złożony projekt uchwały obejmował wyłącznie 3 sesje, które odbyły się w marcu 2022 r.

Nie jest prawdą, że Burmistrz złożył swój projekt nie dając radnym szansy na to, by radni sami mogli poprawić uchwałę, co w przeszłości wielokrotnie się zdarzało przy okazji różnego rodzaju zmianach w przepisach. Radni mieli szanse na poprawienie projektu uchwały. Każdemu przysługuje prawo zgłaszania poprawek i wniosków w trakcie dyskusji nad projektem uchwały.

 

Sprostowanie zamieszczone w Aktualnościach Lokalnych AL 19(1221) z dnia 11.05.2022 r.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner