Opublikowano 2019-01-30 15:18:43

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - zdjęcie

WAŻNE TERMINY

dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ, ŻE:

  ·  masz 3 miesiące - od dnia przekształcenia czyli od 1 stycznia 2019r. - na złożenie oświadczenia o okresie płatności opłat przekształceniowych, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części;

Brak  powyższego oświadczenia spowoduje udzielenie pomocy de minimis, co może się wiązać po Państwa stronie z dodatkową dopłatą oraz dodatkowymi kosztami związanymi ze sporządzeniem operatu szacunkowego.

  ·  masz 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadzasz się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu;

Przykładowe WZORY OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW dostępne na stronie:
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie

OBYWATELU PAMIĘTAJ, ŻE:

  ·  masz 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadzasz się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu;
  ·  masz czas do dnia 1 lutego 2020 r. na zgłoszenie zamiaru wniesienia w 2020 r. opłaty jednorazowej, jeśli zaświadczenie otrzymasz po dniu 31 grudnia 2019 r.;   
  ·  masz czas do dnia 29 lutego 2020 r. na wniesienie opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019 r.


Przykładowe WZORY OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW dostępne na stronie:
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner