Opublikowano 2021-05-26 15:10:41

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 - zdjęcie

Dnia 26 maja br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Złotowie, Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit wręczył Pani Beacie Buczkowskiej - Linke przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie.

Burmistrz Miasta Złotowa wystąpił do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu o wydanie opinii
dotyczącej przedłużenia powierzenia Pani Beacie Buczkowskiej - Linke, która pełni funkcję dyrektora na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa nr 168.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie oraz związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały propozycję przedłużenia powierzenia Pani Beacie Buczkowskiej - Linke. Na podstawie wyrażonych opinii Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora szkoły Pani Beacie Buczkowskiej - Linke do dnia  31 sierpnia 2026 r.

Pani Dyrektor życzymy, by każdy nowy dzień przynosił to, co najpiękniejsze, zaś konsekwencja, wytrwałość oraz ludzka życzliwość stała się motorem do podejmowania kolejnych wyzwań.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner