Opublikowano 2021-04-28 09:47:11

Organizacja szkolenia RaceRunning

Organizacja szkolenia RaceRunning - zdjęcie

Oferta nr 1 - rozpatrzenie w ramach trybu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Złotowie została zarejestrowana (potwierdzona pieczęcią wpływu) oferta złożona przez Fundację „Złotowianka” na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia RaceRunning”

Wobec powyższego na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej http://www.zlotow.pl/ w zakładce „Miasto” / „Organizacje pozarządowe” / „Ważne informacje”.

Nr oferty:
RL-OP.525.3.2021 (KF)

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): zdanie publiczne realizowane będzie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna):
„Organizacja szkolenia RaceRunning”

Nazwa oferenta:
Fundacja „Złotowianka”

ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów

Termin realizacji zadania:
od 10 maja 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Wnioskowana wysokość wsparcia na realizację zadania publicznego: 6.370,00 zł

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miejskiego w Złotowie,  Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 263 26 40 wew. 37,

email: m.wenda@zlotow.pl  w terminie do 4 maja 2021 r.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner