Opublikowano 2020-03-27 13:49:01

Komunikat Burmistrza w sprawie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Komunikat Burmistrza w sprawie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się  wirusa COVID-19 - zdjęcie

Komunikat Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Aktualizacja z dnia 27 marca 2020 dotyczy punktu 11  - funkcjonowania targowisk .

1. Wytyczne oraz kroki w różnych przypadkach styczności z wirusem COVID-19:
- Wszystkie osoby, które wróciły z zagranicy są obejmowane 14-dniową kwarantanną
- Osoby, które miały styczność z osobą chorą również są obejmowane 14-dniową kwarantanną
- Osoby, które miały styczność z osobą, która wróciła z zagranicy, ale nie ma objawów choroby powinny ZADZWONIĆ do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod nr tel.: 693 532 730 – zostaną objęte nadzorem sanitarno-epidemiologicznym
- Jeżeli u danej osoby występują objawy takie jak: objawy grypopodobne, kaszel, katar, bóle mięśni, temperatura, ale nie miała kontaktu z osobą chorą, ani z nikim kto wróciłby z zagranicy to prosimy o kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym w celu zasięgnięcia porady.


Numery alarmowe:
693 532 730 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie
61 873 92 95 – Oddział Zakaźny dla dorosłych w Poznaniu
61 859 03 36, 539 524 935 – Oddział Chorób Zakaźnych dla dzieci w Poznaniu

POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY UDAWAĆ SIĘ DO LEKARZY RODZINNYCH ANI DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO.

Stała pomoc żywieniowa dla osób objętych kwarantanną zweryfikowanych przez SANEPID i policję
Stacja Sanitarno-epidemiologiczna zgłasza policji osoby, które zostały objęte kwarantanną. Policja po przeprowadzeniu kontroli jeśli zauważa potrzebę pomocy żywieniowej osobie objętej kwarantanną zgłasza to do MOPS-u, który dokonuje weryfikacji (telefonicznej). Po ustaleniu wszystkich szczegółów zostaje przygotowana przez Caritas paczka żywnościowa i dostarczona do osoby potrzebującej.

 

2. Funkcjonowanie jednostek oświatowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 10 marca 2020 roku przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 10 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. od dziś w złotowskich szkołach wprowadzono nauczanie zdalne. Dyrektorzy szkół przekazali rodzicom i uczniom informacje o trybie i stosowanych metodach realizacji zadań. Dyrektorzy na bieżąco będą koordynować współpracę pomiędzy nauczycielami a uczniami i rodzicami oraz realizację zadań, uwzględniając możliwości uczniów w tym trudnym okresie. Ustalono tygodniowe zakresy treści nauczania w poszczególnych oddziałach, dostosowane zostały plany zajęć do aktualnych potrzeb. Zwrócono uwagę na to aby nauczyciele równomiernie rozkładali przekazywany materiał na poszczególne dni tygodnia, aby zajęcia były zróżnicowane biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Dyrektorzy we współpracy z nauczycielami wybrali sposób monitorowania postępów w nauce, sposób weryfikowania umiejętności a także metodę informowania uczniów i rodziców o efektach kształcenia. W szkołach podjęto działania aby usprawnić komunikację oraz wybrano sposób prowadzenia zajęć w sposób zdalny- z wykorzystaniem proponowanych przez MEN platform edukacyjnych, komunikatorów I-Dziennika, drogą e-mail oraz z użyciem Skype. Nauczyciele przedszkoli publicznych już zaczęli umieszczać zadania i zabawy dla dzieci na swoich stronach internetowych.
Z dniem 25 marca 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przedłużył zamknięcie żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna do 10 kwietnia 2020 roku.

3. Funkcjonowanie instytucji kulturalnych oraz obiektów sportowych
-Zgodnie z decyzją Ministra Kultury zawieszono działalność instytucji kultury: Złotowskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie na okres od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania,
- zamknięcie basenu „Laguna” w terminie od 12marca 2020 roku do odwołaniaw czasie zamknięcia basenu będzie przeprowadzona przerwa technologiczna, która zwyczajowo odbywa się w lipcu


4. Wydarzenia kulturalne i sportowe
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją zdrowotną w zakresie zakażenia wirusem COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, informuję, że imprezy organizowane przez miasto, które są zaplanowane do dnia 30 czerwca 2020 roku zostają odwołane, w tym planowany w terminie 19-21 czerwca 2020 roku Euro Eco Festival.
Ponadto organizacje pozarządowe, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie mają możliwość zaproponowania aneksu do zawartych umów w celu wprowadzenia zmian w projektach czy wydłużenia terminu ich realizacji. Organizacje zostaną poinformowane o najbliższym możliwym terminie wznowienia swoich działań w zakresie wydarzeń kulturalnych i sportowych po ustaniu zagrożenia.

5.      Funkcjonowanie Urzędu Miasta
- Praca Urzędu została ograniczona do kontaktu telefonicznego i drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, poprzez e-mail lub przez platformę e-PAUP,
e-mail: urzad@zlotow.pl
identyfikator ePUAP: urzadmiejskiwzlotowie
adres skrytki na platformie ePUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka
- kasa urzędu będzie nieczynna do odwołania – wpłat i należności można dokonywać bezpośrednio na rachunek Gminy Miasto Złotów w SBL Oddział Złotów o nr: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010,
- w wyznaczonym miejscu w holu są wystawione i oznaczone urny do pozostawiania pism urzędowych,
sprawy związane ze sporządzaniem aktu zgonu i urodzenia będą załatwiane na bieżąco po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod nr tel.: 67 263 25 46 lub 67 263 26 40 wew. 34,
- sprawy związane z wydawaniem dowodu osobistego będą realizowane w pilnych przypadkach po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod nr tel.: 67 263 26 40 wew. 10,
- Podczas ceremonii ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego zostaną wprowadzone ograniczenia co do ilości gości – osoby zawierające związek małżeński oraz świadkowie bez rodziców (osób starszych) zagrożonych zarażeniem wirusem COVID-19.
- Wszelkie najnowsze informacje oraz wszystkie komunikaty można znaleźć na www.bip.zlotow.pl, www.zlotow.pl oraz fanpage „Złotów Wielkopolskie Zdroje”

6. Funkcjonowanie MOPS-u oraz pomoc psychologiczna w pilnych przypadkach
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania jest zamknięty dla klientów. Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie pod nr tel.: 67 263 30 34 bądź za pośrednictwem platformy E-PUAP lub poczty elektronicznej mops@mopszlotow.pl.

Informuje się, że osoby potrzebujące specjalistycznego poradnictwa psychologicznego wyłącznie w przypadkach pilnych proszę o kontakt telefoniczny (691 974 311)
z psychologiem Hanną Olencką

7. Funkcjonowanie MZWiK
Od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania pracownicy spółki nie będą odczytywać wodomierzy u klientów indywidualnych. W związku z tym do rozliczeń zostanie przyjęta średnia ilość zużytej wody, zgodnie z umową.
Od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania nieczynna jest kasa dla klientów. Należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania wód deszczowych można wpłacać bezpłatnie na konta Spółki w następujących punktach:
- PKO BP S.A. oddział Złotów – ul. Norwida 5
- SBL oddział Złotów – al. Piasta 46
- SBL filia Złotów – ul. Mickiewicza 24
- SBL punkt kasowy Złotów – ul. Dworzaczka 4.
Wszystkie sprawy związane z obsługą klienta oraz podanie stanu wodomierza można załatwić poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel.: 67 263 25 25lub za pomocą e-mail bok@wodociagi.zlotow.pl


8. Funkcjonowanie Związku Gmin Krajny
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Biura ZGK informujemy, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania Biuro Związku będzie pracować w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięte dla dostępu mieszkańców.
Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie pod numerem: 67 353 39 41
w godzinach otwarcia Biura Związku
pon.: 7:00-16:00
wt.- czw.: 7:00-15:00
pt.: 7:00-14:00
- drogą e-mail: biuro@zgk.zlotow.pl
- przez platformę e-PUAP
- za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: Związek Gmin Krajny, ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów
- za pośrednictwem skrzynki podawczej, która znajduje się w budynku Biura Związku, wejście od ulicy Rybackiej.
- Kasa będzie nieczynna do odwołania. Wpłat można dokonywać m.in. drogą elektroniczną, bezpośrednio na indywidualny numer konta.

9. PSZOK-I W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Pszok-i na terenie Związku Gmin Krajny będą nieczynne od dnia 16.03.2020 r. do odwołania

10. Funkcjonowanie MZGL
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami funkcjonuje z zachowaniem środków ostrożności.

11. Funkcjonowanie targowiska miejskiego oraz „Zielonego Ryneczku”.
W związku z otrzymaniem ostatecznego stanowiska Państwowego Powiatowego „Inspektora Sanitarnego w Złotowie – pismo z dnia 26 marca 2020 r., w zakresie sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni), informuję, że z dniem 28 marca 2020 r. ponownie uruchomiony zostaje handel na targowisku miejskim przy ul. Sienkiewicza oraz na „Zielonym Ryneczku” w ograniczonym zakresie.
Handel dotyczyć będzie wyłącznie artykułów pierwszej potrzeby, tj. artykułów spożywczych, warzyw i owoców oraz środków czystości, przy zachowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

12. Działanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie
Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc:
- psychologa – pon. – pt. w godz. 16.00 – 18.00 pod nr tel.: 604 419 529
- terapeuty uzależnień – wt. W godz. 16.00 – 18.00 pod nr tel.: 697 323 254
- psychoterapeuty – śr. W godz. 18.00 – 20.00 pod nr tel.: 604 905 518
- radcy prawnego – czw. W godz. 16.00 – 18.00 pod nr tel.: 500 329 056

13. Pomoc doraźna seniorom
W związku z tym, że seniorzy są grupą ryzyka jeśli chodzi o zagrożenie zakażeniem wirusem COVID-19 apelujemy, aby ograniczyli oni wychodzenie z domu. W miarę możliwości prosimy o zgłaszanie potrzeb pomocy do rodziny, przyjaciół, znajomych czy sąsiadów.
Została uruchomiona inicjatywa obywatelska wsparta przez Burmistrza „Pomoc seniorom”. Wolontariusze, którzy mają specjalne identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu oferują pomoc przy robieniu zakupów lub wykupywaniu recept. Potrzebę takiej pomocy można zgłaszać pod nr tel.: 539 711 622 w godzinach 8:00 -16:00.
Dodatkowo Fundacja Złotowianka włączyła się do ogólnopolskiej akcji pomocy seniorom i oferuje pomoc osobom starszym oraz niepełnosprawnym przy: robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci czy wyprowadzaniu psa. Wsparcie można uzyskać dzwoniąc do biura Fundacji pod nr tel.: 519 723 793 albo 512 977 766 w godzinach 9:00 – 14:00

14. Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
Ograniczenia związane z przemieszczaniem
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
·         dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

·         wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

·         załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Komunikacja miejska
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Czy można wyjść na spacer do parku lub lasu, wyjść z dziećmi na plac zabaw?
Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb.
Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin).  Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.   
Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
W mszy lub innym obrzędzie religijnym będzie mogło uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Do kiedy będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia?
Do soboty 11 kwietnia 2020 r. 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner