Opublikowano 2019-04-02 11:27:53

Czy w Złotowie powinien powstać dom kultury?

Czy w Złotowie powinien powstać dom kultury? - zdjęcie

Dyskusja o powołaniu domu kultury w Złotowie trwa już bardzo długo. W grudniu 2018 r. Burmistrz Miasta Adam Pulit poddał sprawę pod rozwagę nowo wybranej Rady Miasta. Odbyły się w tej sprawie nieformalne konsultacje w ramach klubów, na spotkaniu wszystkich radnych dniu 21 lutego ustalono tekst statutu przyszłej instytucji kultury.

Niestety podczas obrad Rady w dniu 27 marca nastąpił nieoczekiwany zwrot. Na wniosek radnego Krzysztofa Koronkiewicza z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące powołania Złotowskiego Domu Kultury oraz uchwalenia jego statutu.

W tej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Prosimy mieszkańców Złotowa o wypełnienie ankiety dotyczącej dotychczasowej formy realizacji zadań kulturalnych i powołania nowej instytucji.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner