Regionalny System Ostrzegania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa

Podstawą do opracowania studium jest art. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwała Nr XIII/79/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 lutego 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Studium jest aktem planistycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów szczególnych które stanowi wytyczne do prowadzenia polityki przestrzennej w mieście, nie jest jednak prawem miejscowym, w oparciu o które mogą być wydawane decyzje administracyjne. Studium ma charakter dokumentu strategicznego, bez określonego terminu obowiązywania i stanowi zbiór danych informacyjnych i wyjściowych do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium jest także dokumentem, który promuje rozwój miasta.Do pobrania:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa

Załącznik nr 10 (mapa)

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.