Regionalny System Ostrzegania

Młodzieżowa Rada Złotowa - spotkanie robocze
poniedziałek, 20 lutego 2017 14:16

W dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyło się spotkanie robocze poświęcone projektowi statutu Młodzieżowej Rady Złotowa. W spotkaniu wzięli udział: Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa oraz zaproszeni przedstawiciele/uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Złotowa (po 3 z każdej ze szkół).


Spotkanie poprowadziła Danuta Szewczuk – insp. ds. oświaty i kultury Urzędu Miejskiego w Złotowie. Podczas spotkania został omówiony projekt statutu zawierający zasady funkcjonowania rady, jej organy, zakres działania oraz tryb wyboru młodzieżowych radnych. Następnie odbyła się dyskusja nad projektem statutu. Projekt po poprawkach zostanie przedstawiony radnym Radzie Miejskiej w Złotowie celem jego uchwalenia i wprowadzenia w życie.

Inicjatorem powstania w naszym mieście Młodzieżowej Rady Gminy są uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie. Instytucja Młodzieżowej Rady Gminy, mającej charakter konsultacyjny wobec działań samorządu lokalnego, znajduje swoje prawne umocowanie w ustawie o samorządzie gminnym. Młodzieżowa Rada Gminy jest powoływana uchwałą przez radę gminy w ramach działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

Korzyści powołania Młodzieżowej Rady Złotowa to m.in.:
• zwiększenie wpływu na decyzje podejmowane przez urzędników a dotyczące młodzieży,
• możliwość komunikowania swoich potrzeb i problemów przez młodzież władzom gminy,
• lepszy przepływ informacji między młodzieżą a władzami gminy. 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.