Regionalny System Ostrzegania

Nowe zarządzenia ws. ptasiej grypy
czwartek, 05 stycznia 2017 15:28

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016 poz.2091), informuję, że § 1 ust.1 pkt 2 w/w rozporządzenia obliguje osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, do zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest ww. drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Z uwagi na fakt, iż przepisy tego rozporządzenia obowiązują również w gospodarstwach utrzymujących drób na własne potrzeby, a także w miejscach, w których utrzymywane są inne ptaki, proszę o możliwie szerokie rozpropagowanie tej informacji, tak aby dotarła ona do wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków.

Informacje na temat miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy zgłaszać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5, tel. 67 263-51-54, 67 349-03-54.

Jednocześnie informuję, że nieprzestrzeganie przytoczonych przepisów rozporządzenia zagrożone jest karą administracyjną w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ptasia grypa - zgłoszenie drobiu

Ptasia grypa - wniosek

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.