TEREN NR 8

Kliknij, aby powiększyć plakat

Położenie nieruchomości: rejon ul. Leśna i 8-go Marca w Złotowie.

Nr geodezyjny nieruchomości: 27/61, 27/62, 26/1, obręb Złotów 93.

Powierzchnia całkowita nieruchomości: 102001 m².

Własność: Powiat Złotowski

 
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, położona poza centrum miasta w jego północnej części.


Przeznaczenie:

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotów (uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XXI/138/05 z dnia 24.03.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem 5 u2 – teren użytkowany częściowo rolniczo, z usługami oświaty (Zespół Szkół Rolniczych), administracji i innymi, projektowana zabudowa mieszkalna i usługowa-mieszkalna z usługami wbudowanymi lub wolnostojącymi, nieuciążliwymi.

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie NR XXVI.184.2017 z dnia 27.03.2017 r. Planowane uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – najpóźniej w sierpniu 2018 r.


Komunikacja: teren położony między drogami: ul. Leśna, 8-go Marca.

Uzbrojenie: w pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia terenu.

 

Wszystkie tereny inwestycyjne można zobaczyć na stronie internetowej: https://www.inwestujwgminie.pl/zlotowmiasto
Ostatnia modyfikacja treści: 2018-08-29 16:20:31
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner