Opublikowano 2018-04-11 14:03:17

Nabór wniosków do LGD "Krajna Złotowska"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna Złotowska" ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia w formie grantów:
- 2.2.2 Inwestycje w obszarze dziedzictwa historycznego i kulturowego
- 3.2.1: Inicjatywy lokalne w sferze działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej,
i prozdrowotnej wpływające na wzrost aktywności mieszkańców i włączające osoby z grup defaworyzowanych,
- 3.3.1: Szkolenia i inicjatywy edukacyjne w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Termin składania wniosków: od dnia 16.04.2018 r. do dnia 30.04.2018 r., od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00.

Więcej informacji na stronie: www.krajnazlotowska.pl w zakładce NABORY.


baner
baner
baner
baner