Opublikowano 2018-07-10 14:12:31

Nabór na członków Komsji oceniającej projekty Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Nabór na członków Komsji oceniającej projekty Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 - zdjęcie

Ogłaszamy nabór na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019!


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w Komisji wynosi 3 osoby. Pozostali członkowie Komisji to 3 radnych Rady Miejskiej w Złotowie oraz 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie, których wyboru dokona Burmistrz Miasta Złotowa.

Termin składania kandydatur: 25 lipca 2018 r. do godz. 9.00. Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie przy al. Piasta 1 (parter, pokój nr 13).

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji (doc.)

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji (pdf.)

Zarządzenie Nr 152.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenie naboru na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego

Spośród zgłoszonych kandydatów - przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych wyboru do składu Komisji dokonuje Burmistrz Miasta Złotowa. 

Zapraszamy do składania kandydatur!

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner