Opublikowano 2018-04-17 08:39:28

Dzień Ziemi 2018

Dzień Ziemi 2018 - zdjęcie

Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza na
DZIEŃ ZIEMI 20 - 23 kwietnia 2018

Spotkanie z trzema ujarzmionymi żywiołami:
WODĄ, ZIEMIĄ i POWIETRZEM.

Żywioł WODA:
- poznaj jakość wody w mieście Złotów i
funkcjonowanie stacji uzdatniania wody
- zwiedzanie zabytkowej wieży ciśnień

20 kwietnia, godziny wejścia: 8.30, 9.30 i 10.30
oraz 21 i 22 kwietnia w godz. od 9.00 do 12.00
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie

Żywioł ZIEMIA:
- zasady gospodarki odpadami obowiązujące w mieście Złotów
- zwiedzanie RIPOK czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Stawnicy

20 kwietnia, godziny wejść 8.30, 9.30 i 10.30

- wieczorne zwiedzanie Ścisłego Rezerwatu Przyrody Czarci Staw legendy, bogactwo fauny i flory

20 kwietnia od godz. 18.00

Żywioł POWIETRZE:
- Rozbudowa Miejskiej Fabryki Czystego Powietrza - EDYCJA 2018
czyli sadzenie drzew na Promenadzie - zejście za Orlenem

23 kwietnia, godzina 12:30

baner
baner
baner
baner